E L E K T R O N A B A V A

Učitavanje

Politika privatnosti

VODITELJ OBRADE

ELEKTRONABAVA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje i trgovinu
Stupari bb, 51216 Viškovo
OIB: 9735936149

Tel.: +385 (0) 51 671 322
E-mail: info@elektronabava.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Kontakt: info@elektronabava.hr

PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU – SVRHA I PRAVNI TEMELJ

Osobni podaci putem ove web stranice mogu se prikupljati u sljedeće svrhe:

  1. odgovaranja na postavljeni upit ili zahtjev;

Kategorija podataka koja se prikuplja i obrađuje:

  • kontakt podaci
  • podaci koje nam sami dostavite putem poruke

Takva obrada je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje prije pružanja tražene usluge. U slučaju ne pružanja traženih podataka, korisniku nismo u mogućnosti odgovoriti na njegov upit ili zahtjev te je potrebno u tom slučaju da nas korisnik kontaktira na drugi dostupan način.

    2. radi boljeg funkcioniranja značajki internetskih stranica ovog web mjesta i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva;

Kategorija podataka koja se prikuplja i obrađuje:

  • kolačići

U tu svrhu koriste se nenametljivi kolačići te se prije njihova korištenja traži pristanak korisnika kada se ne radi o nužnim kolačićima. Podaci koji se prikupljaju su anonimni i ne sadrže identifikacijske podatke o pojedincu.

Podaci se obrađuju temeljem pristanka korisnika. Korisnik može za cijelo vrijeme boravka na stranici upravljati kolačićima i svoj pristanak povući. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se vršila sve do trenutka povlačenja.

LEGITIMNI INTERESI

U određenim situacijama, osobni podaci mogu se obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Kada se obrada temelji na toj osnovi, imate pravo uložiti prigovor na takvu obradu. Međutim, valja napomenuti da se obrada neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Obrada koju provodimo na temelju legitimnog interesa je sljedeća:

VIDEONADZOR
Svrha obrade videonadzora: zaštita osoba i imovine.
Rok pohrane snimki: do 30 dana, a u slučaju incidenta do 6 mjeseci. Moguć je i duži rok pohrane ako su snimke potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.
Drugi primatelji video snimki mogu biti nadležna tijela na zahtjev, kada je to potrebno za provođenje službenog postupka.

Prikupljeni podaci ne obrađuju se u druge svrhe.

PRIMATELJ OSOBNIH PODATAKA

Prikupljeni osobni podaci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade.

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka temeljem Provedbene odluke Komisije (EU) 2021/915 o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. Redovno preispitujemo obrade koje provodimo te smo poduzeli primjerene mjere zaštite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup
U svakom trenutku možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi, osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak
Osiguravamo pravo na ispravak te bez odgađanja možete ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje
Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebice ističemo da možete ograničiti obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu.

Pravo na povlačenje privole
Imate pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu. Bitno je napomenuti da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je provedena do trenutka njezina povlačenja.

Pravo na prigovor
Imate pravo istaknuti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svim slučajevima predviđenim Općom uredbom. Posebno ističemo da možete istaknuti prigovor na obrade koje se temelje na legitimnom interesu kao zakonitoj osnovi za obradu te obradu ograničiti ili potpuno zabraniti.

Pravo na pritužbu
U slučaju kada smatrate da je obradom došlo do povrede Vaših osobnih podataka i kršenja odredbi Opće uredbe, možete podnijeti pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podatak iz Zagreba, Selska ulica 136.

KONTAKT INFORMACIJE

Za ostale informacije o obradi osobnih podataka ili radi ostvarivanja svojih prava, možete nas kontaktirati putem e-maila ili kontakt telefona.

Nakon Vaše identifikacije odgovor dostavljamo u roku do 30 dana uobičajenim elektronskim oblikom, osim ako se ne zatraži drugačije.

OSTALE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene kako biste bili u potpunosti informirani o našim praksama vezanim uz zaštitu privatnosti i obradu podataka. U slučaju promjena koje mogu utjecati na Vaša prava kao prava ispitanika ili u bitnome mijenjati prethodnu obavijest o obradi, posebice ako dođe do promjene svrha obrade, otkrivanja podataka ili prijenosa u treće zemlje, obavijest o tome biti će istaknuta u skočnom prozoru prilikom dolaska na ovo web mjesto. Na taj način želimo osigurati da su svi naši korisnici obaviješteni o eventualnim značajnim promjenama.